LeBlanc View Feedback About Champion
KMLSoft Network

LeBlanc

Leblanc.png

LeBlanc

the Deceiver

RP: 790Riot Point IP: 3150Influence Points
Mid
Select Champion of the Year 2013
  • Counters
  • Statistics
  • Legend
  • Mastery
  • Videos
  • Leveling Guide
  • Comments
  • Abilities
  • Tags
Health: 390 (+75 / Per Level) Health Regen: 6.5 (+0.55 / Per Level)
Mana: 250 (+50 / Per Level) Mana Regen: 6.9 (+0.6 / Per Level)
Energy: 0 Energy Regen: 0
Attack Damage: 51 (+3.5 / Per Level) Attack Speed: 0.625 (+1.4% / Per Level)
Magic Resist: 30 Movement Speed: 335
Armor: 12 (+3.5 / Per Level)  
Her şehrin bir karanlık yanı vardır; zaten karanlık bir ün salmış olanların bile. Noxus - adı daima saygı ve tiksinti karışımı bir duyguyla anılmasına rağmen - bu basit gerçeğin dışında kalmıyor. Karanlık ve dolambaçlı sokaklarının altında yer alan karmaşık zindanlar, tüm kötülüklerin sığınağı olan bu devasa metropolisin gerçek yüzünü oluşturuyor. Düzenbaz LeBlanc, bu labirenti mesken tutmuş tarikatlar, cemaatler ve gizli cemiyetler arasında bulunan; Noxus tarihinin eski ama bugünkü kadar ahlaksız bir devrinden kalma Kara Gül Cemiyeti'ne başkanlık ediyor. Noxus hükümeti askeri bir yönetimin eline geçmeden önce, acımasız biri olan ve yaşlanmaz görünen LeBlanc ile ve yardakçıları, Noxus'un siyasi gündeminde söz sahibiydi. Bugünlerde ise, güçlü büyücülerden oluşan bu cemiyet amaçlarına ulaşmak için gizlice toplanıp, gücü elinde tutanların tercih ettiğinden çok daha gizli kapaklı bir sanatı geliştirmeye çalışıyor.

Gerçek niyetleri daima bir gizem perdesinin ardında ise de, Noxus'ta aristokrasinin hüküm sürdüğü günlerde, tahtın arkasındaki gerçek gücün Kara Gül olduğuna inanılıyor. İmparatorlukta askeri gücün tek ve nihai iktidar haline gelmesiyle, Kara Gül adeta bir gecede ortadan kalktı. Pek çok kişi, onların devrinin geçtiğine, cemiyet üyelerinin toplumsal ve siyasi güç arayışlarından vazgeçtiklerine inandı. Gel gelelim LeBlanc Savaş Enstitüsü'nün kapısında ortaya çıktığında, bir şey kesinlik kazandı; gölge ve alevin efendileri doğru zamanı kolluyor, yeni bir otoritenin ortaya çıkmasını bekliyorlardı. Bu otorite, League of Legends'dı (Efsaneler Ligi).

''Dünya, gözlerinin önüne sunulanın ötesini göremeyenler için çok farklı bir yer.''
--LeBlanc, Hilekâr

Abilities

Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P Mirror Image Passive
Q Sigil of Silence
W Distortion
E Ethereal Chains
R Mimic
LeblancMirrorImage.png

Mirror Image

P

When LeBlanc drops below 40% Health, she becomes invisible for 0.5 seconds. When the invisibility fades, she creates a Mirror Image that deals no damage and lasts for up to 8 seconds.

Mirror Image has a 1 minute cooldown.

Mirror Image can be controlled by holding the Alt key and using the right mouse button.

LeblancChaosOrb.png

Sigil of Silence

Q

Cost: 50/60/70/80/90 Mana 
Range: 700
 

LeBlanc projects an orb towards her target, dealing magic damage and marking the target for 3.5 seconds. If the target takes damage from one of LeBlanc's abilities, the sigil will trigger, dealing damage and silencing the target.

Deals 55/80/105/130/155 (+40% Ability Power) magic damage and marks the target for 3.5 seconds.If the target takes damage from one of LeBlanc's abilities, the mark will trigger, dealing 55/80/105/130/155 (+40% Ability Power) magic damage and silencing the target for 1.5 seconds.

LeblancSlide.png

Distortion

W

Cost: 80/90/100/110/120 Mana 
Range: 600
 

LeBlanc rapidly moves to a target location, dealing magic damage to nearby units. In the following 3 seconds, she can activate Distortion again to return to her starting location.

Move to a target location, dealing 85/125/165/205/245 (+60% Ability Power) magic damage to nearby units.For 3 seconds, she can activate Distortion again to return to her starting location.

LeblancSoulShackle.png

Ethereal Chains

E

Cost: 80 Mana 
Range: 925
 

LeBlanc flings illusionary chains towards a target location. If it hits an enemy unit, it will deal initial magic damage and slow their movement speed by 25%. If the target remains shackled for 2 seconds, the target takes additional magic damage and is unable to move.

Launches a chain that shackles the first unit hit to Leblanc, dealing 40/65/90/115/140 (+50% Ability Power) magic damage and slowing their movement speed by 25%.If the target remains shackled for 1.5 seconds they take an additional 40/65/90/115/140 (+50% Ability Power) magic damage and are unable to move for 1.5 seconds.

LeblancMimic.png

Mimic

R

Cost: No Cost 
Range: Self
 

LeBlanc can cast a mimicked version of the previous spell she cast.

LeBlanc can cast a mimicked version of the previous spell she cast.Mimicked Sigil of Silence and Ethereal Chains deal 100/200/300 (+65% Ability Power) magic damage on both instances of their damage.Mimicked Distortion deals 150/300/450 (+98% Ability Power) magic damage.