Darius View Feedback About Champion
KMLSoft Network

Darius

Darius.png

Darius

the Hand of Noxus

RP: 975Riot Point IP: 6300Influence Points
Top
Jungler
Select Champion of the Year 2013
  • Counters
  • Statistics
  • Legend
  • Mastery
  • Videos
  • Leveling Guide
  • Comments
  • Abilities
  • Tags
Health: 426 (+93 / Per Level) Health Regen: 8.25 (+0.95 / Per Level)
Mana: 200 (+37.5 / Per Level) Mana Regen: 6 (+0.35 / Per Level)
Energy: 0 Energy Regen: 0
Attack Damage: 50 (+3.5 / Per Level) Attack Speed: 0.679 (+2.65% / Per Level)
Magic Resist: 30 Movement Speed: 340
Armor: 20 (+3.5 / Per Level)  
Noxus ordusunun, savaşta bilenmiş en korkulu savaşçısı olan Darius'tan daha yüce bir sembolü yoktur. Genç yaşta yetim kalan Darius, kendisini ve küçük kardeşini yaşatmak için mücadele etmek zorunda kaldı. Orduya katıldığında kıdemli bir askerin gücünü ve disiplinini çoktan kazanmıştı. Darius'un azmi ilk defa Demacia'ya karşı yapılan, Noxus güçlerinin bitkin ve sayıca az olarak kaldığı çetrefilli bir savaşta sınandı. Darius'un yüzbaşısı askerlerine geri çekilmelerini emretti ama Darius böyle bir korkaklığı kabul etmeyi reddetti. Ordu düzenini bozan Darius, uzun adımlarla yüzbaşıya doğru ilerledi ve devasa baltasıyla kafasını gövdesinden ayırdı. Hem korkan hem de ondan ilham alan askerler Darius'la beraber savaşa girdiler ve akıl almaz bir güç ve coşkuyla çarpıştılar. Uzun ve zorlu bir savaşın sonunda galip geldiler.

Bu zaferden hız alan Darius, artık kendisine ölümüne sadık olan askerlerinin başında Demacia'ya karşı yıkıcı bir sefere çıktı. Savaş alanında gücünü kanıtladıktan sonra, gözlerini memleketine dikti. Aç gözlü ve ilgisiz soyluların ulusun gücünü emdiği, zayıf bir Noxus'la karşılaştı. Ülkesine şanını yeniden kazandırmak isteyen Darius, Noxus'un yönetimini yeniden şekillendirmeyi kendine görev bildi. Zayıf, kukla yöneticileri birer birer tespit etti ve onları makamlarından kanlı bir şekilde aldı. Pek çok kişi, Darius'un bu temizliği iktidara gelmek için yaptığını sandı; ama onun taht planı başkaydı. Darius, Jericho Swain'in yükselişini büyük bir ilgiyle izliyordu. Swain'de Noxus'u zafere taşıyacak zekâya ve kararlılığa sahip bir lider gördü. Usta strateji uzmanıyla güçlerini birleştiren Darius, ulusu gerçek Noxus gücü hayalinin arkasında birleştirmek için çalışıyor.

''Birleşmiş bir Noxus, dünyayı kontrol edebilir ve bunu hak eder.''
-- Darius

Abilities

Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P Hemorrhage Passive
Q Decimate
W Crippling Strike
E Apprehend
R Noxian Guillotine
Darius_Icon_Hemorrhage.png

Hemorrhage

P

Darius aims his attacks strategically, causing his target to bleed. This effect stacks up to five times.

DariusCleave.png

Decimate

Q

Cost: 40 mana 
Range: 1
 

Darius swings his axe in a wide circle. Enemies struck by the blade take more damage than those struck by the handle.

Deals 70/105/140/175/210 (+70% bonus Attack Damage) physical damage to all nearby enemies in a circle. Champions in the outer half of the ability are struck by the blade, taking 50% additional damage.

DariusNoxianTacticsONH.png

Crippling Strike

W

Cost: 30/35/40/45/50 mana 
Range: Self
 

Darius's next attack strikes a crucial artery. As they bleed out, their movement and attack speed is slowed. Crippling Strike's cooldown is lower the more bloodied its target.

The next basic attack deals 120/140/160/180/200% damage and slows the target's movement and attack speed by 20/25/30/35/40% for 2 seconds.Crippling Strike's base cooldown is reduced by 1 second for each stack of Hemorrhage on the target.

DariusAxeGrabCone.png

Apprehend

E

Cost: 45 mana 
Range: 540
 

Darius hones his axe, passively causing his physical damage to ignore a percentage of his target's Armor. When activated, Darius sweeps up his enemies with his axe's hook and pulls them to him.

Passive: Darius's physical damage ignores 5/10/15/20/25% of his target's Armor.
Active: Pulls in all enemies in front of Darius.

DariusExecute.png

Noxian Guillotine

R

Cost: 100 mana 
Range: 460
 

Darius leaps to an enemy champion and strikes a lethal blow, dealing true damage. This damage is increased for each stack of Hemorrhage on the target. If Noxian Guillotine is a killing blow, its cooldown is refreshed for a brief duration.

Leaps to target enemy champion and strikes a lethal blow, dealing 160/250/340 (+75% bonus Attack Damage) true damage. For each stack of Hemorrhage on the target, Noxian Guillotine deals an additional 20% damage.
Maximum Damage: 0.If Noxian Guillotine kills the target, Darius may recast Noxian Guillotine for 12 seconds.