Diana View Feedback About Champion
KMLSoft Network

Diana

Diana.png

Diana

Scorn of the Moon

RP: 975Riot Point IP: 6300Influence Points
Top
Mid
Jungler
Select Champion of the Year 2013
  • Counters
  • Statistics
  • Legend
  • Mastery
  • Videos
  • Leveling Guide
  • Comments
  • Abilities
  • Tags
Health: 438 (+90 / Per Level) Health Regen: 6 (+0.85 / Per Level)
Mana: 230 (+40 / Per Level) Mana Regen: 7 (+0.6 / Per Level)
Energy: 0 Energy Regen: 0
Attack Damage: 48 (+3 / Per Level) Attack Speed: 0.625 (+2.25% / Per Level)
Magic Resist: 30 Movement Speed: 345
Armor: 16 (+3.6 / Per Level)  
Ayın gücünün yiğit bir sureti olan Diana, Güneş'e tapan Solari'lere karşı karanlık bir savaş veriyor. Bir zamanlar halkı tarafından kabul görmek istediyse de, boşa çabalayarak geçirdiği yıllar Diana'yı öfkeli ve kindar bir savaşçıya dönüştürdü. Şimdi rakiplerine amansız bir seçenek sunuyor: ay ışığına boyun eğ ya da hilal şeklindeki bıçağıyla öl.

Bir Solari olarak doğmuş olmasına karşın, Diana sorgulayan doğasıyla kardeşlerinden ayrı düştü. Gökyüzündeki gece karanlığının kendisine huzur verdiğini ve yol gösterdiğini hisseden genç kız, güneşin halkı üzerindeki hakimiyetini sorgulamaya başladı. Solari'nin ileri gelenleri, Diana'nın sorularına kınama ve ceza ile karşılık verdi. Gel gelelim, Diana eğer ayın gücüne dair bir kanıt bulacak olursa insanların onu dinleyeceğine inanmıştı bir kere. Arayışı onu eski, mühürlenmiş bir tapınağa götürdü. İçeride, yıllanmış kalıntıların ve silinmiş duvar resimlerinin arasında, süslü bir zırh ve hilal şeklinde bir bıçak buldu; iki eşyaya da ay motifleri işlenmişti. Diana bu eşyaları kuşandı ve o gece Solari'nin ileri gelenleriyle görüşmeye gitti.

Eşyaların, bir zamanlar şimdi kendisinin yaptığı gibi aya tapıldığının delili olduğunu söyledi. Ancak aldığı tepki karşısında dehşete düştü; İleri gelenler, iddiaları karşısında öfkeye kapıldılar. Diana'yı kâfir ilan ettiler ve ölüm cezasına çarptırdılar. İdam hazırlıkları devam ederken, Diana'nın üzüntüsü ve çaresizliği, kabul görme arzusunun önüne geçti. Gözlerini göğe doğrultan kızcağız, kendisine güç vermesi için aya yakardı. Doğaüstü bir güçle dolduğunu hissederek zincirlerini kırdı, tapınakta bulduğu bıçağı çekip ileri gelenleri katletti. Artık karanlık bir dava güden Diana, ayın gücünü inkâr eden herkesi yok etmeye kararlı.

''Güneş gerçeklere ışık tutmuyor. Işığı sadece yakıyor ve kör ediyor.''
-- Diana

Abilities

Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P Moonsilver Blade Passive
Q Crescent Strike 2 8 10 12 13
W Pale Cascade 1 3 5 7 9
E Moonfall 4 14 15 17 18
R Lunar Rush 6 11 16
Diana_Passive_LunarBlade.png

Moonsilver Blade

P

Gains Attack Speed. Every third strike cleaves nearby enemies for additional magic damage.

DianaArc.png

Crescent Strike

Q

Cost: 55 Mana 
Range: 830
 

Diana swings her blade to unleash a bolt of lunar energy that deals damage in an arc before exploding. Afflicts enemies struck with the Moonlight debuff, revealing them.

Unleashes a bolt of lunar energy in an arc dealing 60/95/130/165/200 (+70% Ability Power)magic damage.Afflicts enemies struck with Moonlight, revealing them for 3 seconds.

DianaOrbs.png

Pale Cascade

W

Cost: 60/70/80/90/100 Mana 
Range: Self
 

Diana creates three orbiting spheres that detonate on contact with enemies to deal damage in an area. She also gains a temporary shield that absorbs damage. If her third sphere detonates, the shield gains additional strength.

Creates three orbiting spheres that explode on contact with enemies dealing 22/34/46/58/70(+20% Ability Power) magic damage. Lasts 5 seconds.Grants a temporary shield that absorbs 40/55/70/85/100 (+30% Ability Power) damage. If the third sphere detonates, the shield increases by 40/55/70/85/100 (+30% Ability Power).

DianaVortex.png

Moonfall

E

Cost: 70 Mana 
Range: 450
 

Diana draws in and slows all nearby enemies.

Draws in all nearby enemies and slows them by 35/40/45/50/55% for 2 seconds.

DianaTeleport.png

Lunar Rush

R

Cost: 50/65/80 Mana 
Range: 825
 

Diana teleports to an enemy and deals magic damage. Lunar Rush has no cooldown when used to teleport to a target afflicted with Moonlight.

Becomes the living embodiment of the vengeful moon, teleporting to an enemy and dealing 100/160/220 (+60% Ability Power) magic damage.Lunar Rush has no cooldown when used to teleport to an enemy afflicted with Moonlight.